Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

HAI BỐN NĂM SAU

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Quang Đạt
Ca sĩ Kim Ngân

 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net