Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

HAI CHIẾC LÁ VÀNG

 

Thơ : Giang Thiên Tường

Nhạc : Vơ Tấn Tài

Ḥa âm : Quang Đạt
Trình bày : Tuyết Mai
 

 

 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net