Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

HỌP MẶT XUÂN VUI

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Đỗ Hải
Ca sĩ : Thúy An

 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net