Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

LỮ HÀNH TRONG MƠ

Thơ : Giang Thiên Tường

Nhạc : Ngọc Ḥa Khánh
Ḥa âm : Vơ Công Diên
Tŕnh bày : Diệu Hiền

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net