Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

LUYẾN MẢNH TÌNH QUÊ

 

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Đặng Vương Quân
Trình bày : Uyên Dung
 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net