Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

SINH NHẬT TÀN THU

 

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường

Ḥa âm : Đỗ Hải
Trình bày : Phương Uyên
 

 

 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net