Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

TÔI NHỚ TÔI THƯƠNG

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Vơ Công Diên
Ca sĩ : Minh Thảo

 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net