Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

VALENTINE BƯỚC T̀NH HỒNG

 

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Cao Ngọc Dung
Tŕnh bày : Trung Hiếu
 

 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net