mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player 

Không nghe được, xin nhấn vào đầu đề để tải về

 

CHIỀU

 Chiều buông nhè nhẹ thoảng hồn say
Chiều bỗng bâng khuâng toả mộng này
Chiều đến ươm xanh t́nh hạ ấy
Chiều đi dệt biếc ư thu đây
Chiều gieo nỗi nhớ tràn ly đắng
Chiều rót niềm thương đẫm chén cay
Chiều xuống - hồn hoa rưng giọt lệ
Chiều về chếnh choáng rượu nồng say

La Thụy

 

   

 

 

 

 

 

art2all.net