mộc thiêng

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc trên a2a

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

 

CHIỀU MÙA THU HOA CẢI

Thơ Nguyễn thị Liên Tâm

Nhạc Mộc Thiêng

 

Nhập nḥa chiều bước qua... chiều
Dùng dằng mái rạ buồn thiu thắt... ḷng
Ô hay! Cải đă lên ngồng
Hoa vàng độ ấy, bên sông héo rồi!

***

Gió đưa cây cải về trời*
Hoa tàn ở lại, đợi người cuối sông
Đ̣ ai tao tác giữa ḍng
Làm sao gỡ mối ḅng bong... cháy t́nh.

Nguyễn Thị Liên Tâm

___

 

* Ca dao

 

 

  

 

 

 

 

art2all.net