mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

CƠI ĐẠM TIÊN

Thơ Ngô Thiên Thu

Nhạc Mộc Thiêng

 

 

 

CƠI ĐẠM TIÊN

 

Chiếc thoa ngọc bích Trà Châu
Gởi cho chàng Nguyễn đêm sầu Thăng Long
Vấn vương khúc Phụng Cầu Hoàng
Trở về bối rối một ḍng Hương. Mơ

Đạm Tiên thánh thót âm xưa
Mắt buồn rơi ướt vạn mùa thu bay
Thoa đâm áo năo ngón tay
Hồ Cầm nhỏ máu xót cay vô bờ

Giấy hồng nhan hóa thành thơ
Thả vào cơi Đạm mịt mù bóng mây.


Huế 2/ 2014
NTT

 

art2all.net