mộc thiêng

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player.

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

CUỐI NĂM TR̉ CHUYỆN VỚI THÚY KIỀU

Thơ Trần Dzạ Lữ

Nhạc Mộc Thiêng

 

Tranh Ngọc Mai : Tuy lồng hơi nước chưa ḷa bóng gương

 

 

 

art2all. net