mộc thing

Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về


ĐI BN EM MA THU PARIS

 

Thơ Trần Thoại Nguyn

Nhạc Mộc Thing

 

  


 

ĐI BN EM MA THU PARIS
 

Tặng Xun Thao v Thu Phong

By giờ Paris trời vo thu
L vng rơi nghing Luxembourg
Sng Seine lửng lờ soi Pont Neuf
Lng anh bn em vờn sương thu.

Ma thu Paris trong mắt em
Trời my xanh lam tri m đềm
Apollinaire ơi ma thu chết
M lng anh no đu qun em!

Ga Lyon buồn thu Paris
Đời buồn mnh mang lm chia ly!
Lng anh trang thơ Cung Trầm Tưởng
Em cn hoi thương lệ hoen mi !

Thp Eiffel lặng nhn ...Bohemiens
Tc xa rượu say hồn đau đin
Thu trầm m chiều Montparnasse
Anh mơ Paris...theo chn em !

Anh vẽ thu về trong mắt em
Thu Paris mi cong nhung huyền
Em ơi! Con đường vng thu đ
C lng anh snh bước bn em...

Đi bn em ma thu Paris
Lng anh say phồn hoa kinh kỳ
Thu Paris! Anh lm Thi sĩ
Say thu vng bay ... m ly !


TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

art2all.net