mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


ĐƯA NÀNG

 

Thơ Hồ Chí Bửu

Nhạc Mộc Thiêng

 

  


 

 

ĐƯA NÀNG…

Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về

(BG)

Đưa em qua nẻo phù trầm
Hỗn mang thiên địa lệ đầm đ́a rơi
Trở về c̣n lại ḿnh thôi
Ngơ xưa vắng lặng buồn tôi một ḿnh

Đưa em nẻo ấy gập ǵnh
Thấy trong sô số bóng h́nh của tôi
Một người- chỉ một người thôi
Tự nhiên ngồi để lệ rơi lặng thầm

Đưa em qua nẻo phù trầm
Trăm năm là một lỗi lầm thế nhân
Đưa người – sao lại phân vân
Đưa em mà tưởng như lần đưa ta…

Hồ Chí Bửu.

 

 

 

art2all.net