mộc thiêng

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc trên a2a

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

HẠT TRẮNG

Thơ Đông Hương

Nhạc Mộc Thiêng

 Hạt trắng.. hạt trắng ... và ngàn hạt trắng
Theo nhau rơi rơi, trời xám thật gần
Tóc đầu bạc, hay thời gian ghé xuống
Biết đời mình con suối lệ sâu, nông ?
 
Hạt tuyết nhẹ hay pha lê giọt chậm
Tuyết từ trời, nhưng nước nhỏ từ tim
Quả sóng mắt thật ít nhiều vị mặn
Chìm làn môi một kẻ vẫn đi tìm
 
Hạt nhớ ơi ! dài quá trời viễn mộng
Vưà vặn cơn mơ chọn lọc vui buồn
Riêng tim tôi, vợi vời như ngược sóng
Cần tim anh nuôi dưỡng đoá hoa hồn
 
Hạt trắng, hạt dài, hạt xinh, nho nhỏ
Tuyết đầu mùa,
tình vương mắc loanh quanh
Vườn huyền sử quỳnh tiên vừa hé nở
Cạnh tháng ngày đôi mi ướt, long lanh
 
đônghương

 

 

~~oOo~~

 

 

 

 

art2all.net