Mộc Thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

(nhạc không lời)

 

~~oOo~~

K h i   e m   n ó i

 

Em nhớ uốn lưỡi bảy ṿng
Bọc lời thật ngọt, ném đừng mạnh tay
Da anh mỏng, trái tim đầy
Chỉ cần chạm nhẹ cũng trầy sướt đau
*
Lời em đi guốc đừng cao
Gót đừng chuốt nhọn, đường nhiều khúc quanh
Hồn anh vốn rất mong manh
Chỉ cần bước nhẹ là cḥng chành tan
*
Lời em đừng liếc dọc ngang
Dao cau sắc lẽm dưới hàng ư cong
T́nh anh bong bóng thinh không
Chỉ cần lướt nhẹ là bùng vỡ bay
*
Trói lời em bằng tơ mây
Quấn chân em giữa trùng vây mắt người
Anh đi thơ thẩn bên ngoài
Lời tuy không chạm sao vời vợi đau
*

Đặng Lệ Khánh

 

 


 

art2all.net