mộc thiêng

 

Xin nhấn vào tựa đề để tải nhạc nền về


KHÓC CHO HỒN ĐÔNG PHƯƠNG

 

Thơ Ngọc Danh

Nhạc Mộc Thiêng

 

  

~~oOo~~


 

KHÓC CHO HỒN ĐÔNG PHƯƠNG
 

Em lên Đàn Nam Giao
Như lạc vào thủa nào
Miền hoang liêu cổ tích
Trong nắng vàng ca dao

Rồi thăm Ải Nam Quan
Em mang theo cờ vàng
Đắp lên mồ tử sĩ
Chết cho hồn Nước Nam

Xuân hái nụ mai vàng
Giữa cơi đời ngổn ngang
Em đặt trên giấy trắng
Thay màu áo khăn tang

Em hái nụ sen hồng
Một buổi sáng thinh không
Đem lên tàng kinh các
Khóc cho hồn Phương Đông


Ngọc Danh

 

 

 

art2all.net