mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


LANG THANG ĐÊM HỒ TÂY

 

Thơ Nguyễn thị Liên Tâm

Nhạc Mộc Thiêng

 

  

 

  

~~oOo~~


LANG THANG ĐÊM HỒ TÂY

Đêm thấp thoáng
bóng sen lồng lá noăn
Gió lao xao.
hương thoang thoảng, hồ Tây.
Bóng sâm cầm, xưa ấy, có c̣n bay?
Và gió…và sen…
Và những ngọn đèn lồng nói lời ḥ hẹn.


Đêm mỏng mảnh
ru mặt hồ gợn sóng
Câu t́nh ca
nghe d́u dịu, yêu thương
Những gánh hàng rong
líu ríu bên đường
Đêm Hà Nội. Sen Tây hồ… không nở ngủ.

Người lang thang
với con đường ngày cũ
Níu nhánh liễu cong, mơ đêm phủ Tây hồ

Đêm 26/6/2015
Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

art2all.net