mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


NGẪM

Thơ La Thụy

Nhạc Mộc Thiêng

 

 

 

Tuồng đời ảo hoá tựa phù vân
Sân, hận, hoan, bi, lạc, ái, ân, ...
Bể dục mênh mang mờ mịt bến
Hồ t́nh thăm thẳm lạc loài chân
Hoa Đàm lấp lánh tươi nguồn đạo
Đuốc Tuệ lung linh đẹp chốn trần
Bát Nhă thuyền xuôi về cơi giác
Thân tâm an lạc diệu muôn phần


La Thuỵ

 

 

 

art2all. net