Mộc Thiêng

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player.

Không nghe được, xin nhấn vào đây để tải về

 

 


 

 

NGƯỜI ĐI
người đi...
                       bóng cũng theo người...


**

Ừ…
th́ người đă ra đi
Phất tay hất ngọn tóc thề ngó nghiêng
Ừ…
th́ t́nh đă ra riêng
Trăm vui giữ lại
một phiền xẻ đôi
Bây giờ nói chuyện anh – tôi
Ngày xưa hoa bướm
xa rồi
mất tăm
Nửa khuya nghe lạnh chỗ nằm
Ngày hun hút rộng
đêm thăm thẳm dài
Người đi
bóng cũng theo người
Đầu non ngăn ngắt
chân trời thênh thênh
Người về dấu cũ chân quen
Th́ thôi
cứ lắng vào quên
nhẹ ḷng.

(Ngh́n Xưa Để Lại)

 

~~oOo~~

 

art2all.net