mộc thiêng

 

Để nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về


NHÁT GÁI

 

Thơ Đặng Lệ Khánh

Nhạc Mộc Thiêng 

 

Chàng biết ḿnh nhát gái
Nên chàng đi thật gần
Sợ khi nàng nghiêng nón
Liếc nhầm phải người dưng

Thư chàng đâu dám trao
Hàng trăm ngày theo nhau
Chàng chỉ trao ánh mắt
Mà hồn nàng lao đao

Chàng đưa sáng đón chiều
Bắn tên vàng T́nh Yêu
Nàng vô phương đón đỡ
Ng̣ai mặt vẫn làm kiêu

Chàng không dám cầm tay
Chỉ ôm nhẹ bờ vai
Không dám nh́n trong mắt
Lúc đặt chiếc hôn dài

Chàng biết chàng nhát gái
Đâu dám quen nhiều người
Hương nàng thôi cũng đủ
Êm ái suốt một đời

Đặng Lệ Khánh

 

~~oOo~~

  

art2all.net