mộc thing

 

 

THUYỀN V CHIM

Thơ PhamPhanLang

Nhạc Mộc Thing

 

 

 

Một con thuyền nhỏ,
Tri giạt xa bờ,
Đất trời bơ vơ,
Thuyền tri lạc lng...


Một con chim biển,
Miệng ngậm cnh hoa,
Chim bay theo thuyền,
Thuyền ơi hy đợi...


Thuyền tri, tri mi,
Xa ht bến bờ,
Đớn đau tuyệt vọng,
Chỉ mnh treo tơ...


Rồi con sng dữ,
X p thuyền chm,
Vừa khi chim đến,
Ngậm cnh hoa tim.


Cnh hoa tim trắng,
Như mối tnh đầu,
Như vnh khăn trắng,
Tưởng niệm tnh sau...


Chim ku nức nở,
Thuyền ơi về đu?
Từ đy đi ng,
Xin hẹn kiếp sau...


phamphanlang

 

 

 

 

 

art2all.net