mộc thiêng

 


Xin bấm vào tựa đề hoặc tranh để nghe melody mp3

 

T̀NH CỎ CÂY MỘNG ĐẦY NHỚ THƯƠNG

 

Thơ: Thanh Trí
Nhạc: Mộc Thiêng

 


 


 

 

art2all.net