mộc thiêng

 

 Xin bấm vào tựa đề hoặc h́nh minh họa để nghe nhạc

 

TRĂM NĂM VẪN THẾ

 

Thơ: Kim Thành
Nhạc: Mộc Thiêng

Tiếng hát: Quỳnh Lan

Ḥa âm: Giang Đông

 ~~oOo~~

 

 

art2all.net