mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

 

TRĂNG G̉ CÔNG!

Thơ Phan Ngọc Hải

Nhạc Mộc Thiêng

Mai anh xa.
G̣ Công ở lại
Với nụ t́nh vừa bén ... cháy tim!
Sóng Tân Thành, nhớ ai –
cuộn măi?
Trăng Hoàng Gia ...
vằng vặc thâu đêm!

Mai anh xa.
G̣ Công vẫn nhớ
Gót chân ai
vẹt phố rêu phong
Đêm Gia Thuận,
ngồi nghe gió nổi
Ánh trăng thơm,
vương tóc ... bềnh bồng!

Mai anh xa.
G̣ Công … tiêng tiếc
Câu thơ,
chưa đủ ư … tṛn vần
Trăng thấu hiểu –
tuôn ánh vàng … tha thiết
Kéo vào ḷng –
hai chiếc bóng "cô đơn”!


PHAN NGỌC HẢI

 


 

 

art2all.net