mộc thiêng

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player.

Không nghe được, xin nhấn vào đây để tải về

 

XIN ĐỪNG THẢ BÈ LAU

Thơ Đan Thanh

Nhạc Mộc Thiêng

 

Tranh Ngọc Mai : Tuy lồng hơi nước chưa ḷa bóng gương

 

 

 

art2all. net