Phạm Ngọc Ln

 

BRAHMS: VALSE OPUS 39, N 15

Nhạc: Johannes Brahms (1833 - 1897)

Phạm Ngọc Ln đn

 

 

 

 

 

Johannes Brahms (1833 - 1897) l một nhạc sĩ người Đức, một trong những nhạc sĩ quan trọng nhất của thời kỳ lng mạn thế kỷ 19.


Bi Valse nổi tiếng ny viết theo cung La ging trưởng cho piano, được chuyển soạn cho ty ban cầm theo cung La trưởng.


Phạm Ngọc Ln chuyện soạn v đn.
 

 

 

 

art2all.net