Phạm Ngọc Lân

 

CARULLI : ETUDE No 14

Nhạc: Ferdinando Carulli (1770 -1841)

Phạm Ngọc Lân độc tấu

 

 

 

 

 

Ferdinando Carulli là một nhạc sĩ tây ban cẩm người Ư, nhưng sống nhiều bên Pháp và chết ở Paris. Ông sáng tác rất nhiều tác phẩm cho tây ban cầm, đặc biệt ông là tác giả một cuốn sách về phương pháp học tây ban cầm, vẫn c̣n dùng thời nay.

Bài tập số 14 cung Mi trưởng trong cuốn sách này là một bài rất quen thuộc cho những ai học chơi tây ban cầm cổ điển.

 

 

 

 

art2all.net