Phạm Ngọc Ln

 

Fernando Sor : Variations sur un thme de Mozart
 

Nhạc Fernando Sor (1778-1839)
Phạm Ngọc Ln độc tấu ghi-ta.

 Fernando Sor (1778-1839) l một nhạc sĩ sng tc v trnh tấu ghi-ta đầu thế kỷ 19, người Ty ban nha, nhưng sinh sống lu năm ở Paris, nn được biết đến rất nhiều bn Php.
Bản nhạc ny l những biến tấu trn một khc nhạc rt ra từ nhạc kịch (opra) rất nổi tiếng của Mozart (1756-1791) c tựa đề Ống So Kỳ Diệu (La Flte Enchante, The Magic Flute). Khc nhạc rất ngắn ny c tn O Cara Armonia trong nhạc kịch di mấy tiếng đồng hồ của Mozart, được F.Sor lm cho nổi tiếng qua bản nhạc ny, gồm nhiều đoạn:
- Một đoạn mở đầu cung Mi thứ Andante largo
- Đoạn chủ đề (thema) cung Mi trưởng Andante moderato
- Biến tấu 1 Leggero
- Biến tấu 2 Lento expressivo
- Biến tấu 3
- Biến tấu 4 Pi mosso
- Biến tấu 5 Pi mosso, v đoạn kết

_____________

 

Nguồn :  https://www.youtube.com/watch?v=YDq01EY6OyM


 

 

trang phạm ngọc ln

nhạc

art2all.net