phạm ngọc ln

 

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Khng nghe được, xin nhấn vo đy để tải về

hoặc nhấn vo tựa đề để xem Youtube:

 

MI TC DẠ HƯƠNG

Thơ Đinh Hng (1920-1967)

Nhạc Nguyễn Hiền (1927-2005)

Phạm Ngọc Ln đn v ht
 

 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền sinh năm 1927 tại H Nội, sử dụng dương cầm, vĩ cầm, phong cầm. Năm 1950, ng l nhạc trưởng của ban nhạc "Hotel de Paris" tại H Nội. Vo Nam năm 1954, ng hoạt động văn nghệ rất đắc lực, từng lm Chủ sự phng Chương trnh Đi Pht thanh Si Gn, v Phụ t gim đốc Đi Truyền hnh Việt Nam. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1988, ng mất năm 2005, để lại một gia ti sng tc hơn một trăm ca khc.

Đinh Hng (1920-1967) l một nh thơ lng mạn nổi tiếng qu ở H Đng. ng vo Si Gn sinh sống năm 1954, hoạt động đắc lực về văn, thơ trn bo ch cũng như đi pht thanh Si Gn thời đ. ng mất tại Si Gn năm 47 tuổi.

Mi Tc Dạ Hương l một tc phẩm rất được giới lng mạn ưa chuộng.Mi Tc Dạ Hương

Từ gi hong hn trong mắt em
Ti đi tm những phố khng đn
Gi ma thu sớm bao dư vị
Của cht n tnh vương tc quen

Từng bước lần theo trăng viễn khơi
Trong đm hồn vương dng ai cười
Tiếng cười như ci thin thu lại
Tiền kiếp xưa no em h mi

Rồi đy trn những lối đi ny
Ta sẽ cng ai tay nắm tay
Nhịp chn lưu luyến mi cung đn
Bung lắng chm tm tư đắm say

Dĩ vng no xanh như mắt em
Chao i ! mu suối tc bung mềm
Nt buồn khu cc hoen sương phủ
Nhạt nh sao ngn bn dng xim

 

 

art2all.net