Phạm Ngọc Ln

 

BALLET ( GLUCK)

 

Nhạc: Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

Phạm Ngọc Ln đn

 

 

 

 

 

Christoph Willibald Gluck (1714-1787) is a German composer, author of many operas in the early classical period.


This piece of music was part of the ballet "Orfeo ed Euridice" (1762). Transcription for guitar is from Andrs Segovia.


Performed by Phạm Ngọc Ln.

 Christoph Willibald Gluck (1714-1787) l một nhạc sĩ người Đức, tc giả nhiều nhạc kịch vo thời kỳ đầu của giai đoạn "cổ điển".


Bản nhạc Ballet ny sng tc cho dn nhạc trong một vở ca ma tựa đế "Orfeo ed Euridice" viết năm 1762. Andrs Segonia chuyển soạn cho ty ban cầm.


Phạm Ngọc Ln đn.

 

 

 

art2all.net