phạm ngọc lân

 

 

BARCAROLLE

 

Nhạc Emilio Pujol ( 1886-1980 )

Phạm Ngọc Lân độc tấu
 

 


Barcarolle là một điệu nhạc nhịp 3, thong thả, giống như chiếc thuyền chao qua chao lại (barque có nghĩa là thuyền), liên tưởng đến thuyền gondole của thành phố Venise.

Tác giả Emilio Pujol (1886-1980) là một nhạc sĩ tây ban cầm nổi tiếng của Tây Ban Nha, học tṛ của Francisco Tarrega.

Tôi học bài Barcarolle này từ năm 1983 ở Paris với Alberto Ponce, là một học tṛ của Emilio Pujol ở Barcelone. Ông Ponce sinh trưởng ở Barcelone, năm 1962 qua Paris đoạt giải trong cuộc thi quốc tế về tây ban cầm, và ở lại đây lập nghiệp cho tới bây giờ. Năm nay ông 82 tuổi, đă về hưu từ lâu. Ông từng dạy ở Ecole Normale de Musique de Paris, và ở Conservatoire National de Paris. Học tṛ ông rất đông, đủ các quốc tịch, nhiều người trở thành nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế.

Barcarolle của Pujol là một bản nhạc ông Ponce rất thích, có lẽ v́ kỷ niệm với thầy của ông là tác giả bài này. Tôi được học với Alberto Ponce 4 năm từ 1982 đến 1986 (lúc đó ông dạy thêm ở một trường nhạc địa phương, học tṛ là những người chơi nghiệp dư như tôi, trái với học tṛ ở các viện âm nhạc nổi tiếng của Paris, sẽ trở thành chuyên nghiệp).


 

  

 

 

art2all.net