Phạm Ngọc Ln

 

Khng nghe được nhạc, xin bấm ở đy:

Cline

Nhạc v lời của  Hugues Aufray
Phạm Ngọc Ln đn v ht

 

 

 

Hugues Aufray l một ca sĩ v nhạc sĩ sng tc người Php, sinh năm 1929. ng nổi tiếng l một người ht rong với cy đn ghi-ta, qua những bi đơn giản dễ ht, được giới trẻ v quần chng rất ưa chuộng. Năm nay (2012) 83 tuổi, ng vẫn cn trnh diễn trn cc sn khấu lớn của Php.
 
Bi Cline sng tc năm 1966, một ca khc rất dễ thương, ni đến hon cảnh của một người chị trong một gia đnh đng con, suốt đời khng lấy chồng v phải thay mẹ chăm sc đn em. Tại Việt Nam, Trần Tiến cũng c một ca khc với chủ đề tương tự, bi Chị Ti :
http://www.youtube.com/watch?v=THhghB42W0k

 

--**))((**--

 

 

Cline

(PNL dịch nghĩa tiếng Việt)

1.

Dis-moi, Cline, les annes ont pass

          (Cline, chị ơi, đ bao năm thng qua rồi)
Pourquoi n'as-tu jamais pens te marier ?

          (Sao chị khng nghĩ đến chuyện lấy chồng?)
De tout's mes soeurs qui vivaient ici

          (Trong tất cả cc chị em sống dưới mi nh ny)
Tu es la seule sans mari

          (Chỉ c mnh chị vẫn khng chồng thi)

Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas

          (Đừng, đừng, chị đừng đỏ mặt chị nh)
Tu as, tu as toujours de beaux yeux

          (Chị vẫn c cặp mắt thật đẹp)
Ne rougis pas, non, ne rougis pas

          (Đừng đỏ mặt chị nh)
Tu aurais pu rendre un homme heureux

          (Đng l chị đ đem hạnh phc lại cho một chng  trai rồi đ chị ạ!)

2.

Dis-moi, Cline, toi qui es notre ane

          (Cline, chị ơi, chị l chị cả của chng em)
Toi qui fus notre mr', toi qui l'as remplace

          (Chị l mẹ, chị đ thay mẹ nui chng em)
N'as-tu vcu pour nous autrefois

          (C phải ngy xưa chị đ chỉ sống v chng em)
Que sans jamais penser toi ?

          (M chẳng khi no nghĩ tới thn chị?)

Non, non, non...

3.

Dis-moi, Cline, qu'est il donc devenu

           (Cline, chị ơi, anh chng đ đu rồi)
Ce gentil fianc qu'on n'a jamais revu ?

           (Vị hn phu của chị đ, m khng bao giờ mnh gặp lại)
Est-c' pour ne pas nous abandonner

          (C phải v khng thể bỏ chng em)
Que tu l'as laiss s'en aller ?

          (M chị đnh để anh chng bỏ đi?)

Non, non, non...

4.

Mais non, Cline, ta vie n'est pas perdue

          (Khng đu, chị ạ, đời chị khng uổng ph đu)
Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus

          (Chng em chnh l những đứa con m chị khng c)
Il y a longtemps que je le savais

          (Em đ biết điều ny từ lu rồi)
Et je ne l'oublierai jamais

          (V điều ny, em sẽ nhớ mi mi)

Ne pleure pas, non, ne pleure pas

          (Chị đừng khc, chị ơi, xin chị đừng khc)
Tu as toujours les yeux d'autrefois

          (Chị vẫn c cặp mắt đẹp ngy xưa)
Ne pleure pas, non, ne pleure pas

          (Chị đừng khc, chị đừng khc nữa nh)
Nous resterons toujours prs de toi

          (Chng em sẽ mi mi gần chị)
Nous resterons toujours prs de toi

          (Chng em sẽ mi mi gần chị)

Nguồn :   http://www.youtube.com/watch?v=WxGoPWgfHhY

 

 

trang phạm ngọc ln

nhạc

art2all.net