Phạm Ngọc Lân

 

Để nghe nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Chiều một ḿnh qua phố
 

Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 

                                                         Nguồn : dulichgo.blogspot.com


Theo bài viết của ông Nguyễn Thanh Ty, cùng dạy học và ở cùng nhà với Trịnh Công Sơn tại Bảo Lộc từ 1964 đến 1967, "Chiều Một Ḿnh Qua Phố" được sáng tác tại Bảo Lộc trong thời gian này, cùng với các bài Lời Buồn Thánh, Vết Lăn Trầm, và các bài trong tập Ca khúc Da Vàng (trước đó Trịnh Công Sơn theo học trường Cao Đẳng Sư Phạm Quy Nhơn, bài Biển Nhớ được sáng tác tại thành phố biển này).

Thời gian mấy năm ở Bảo Lộc cũng là lúc Trịnh Công Sơn viết mấy trăm bức thư t́nh cho Dao Ánh (em của Bích Diễm, đối tượng bài Diễm Xưa) mới được công bố năm 2011, 10 năm sau khi TCS qua đời. Dù không nhắc tên ai trong lời bài hát, nhưng đối tượng bài "Chiều một ḿnh qua phố" chắc phải là Dao Ánh.Chiều một ḿnh qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
Mà một loài hoa chợt tím
Chiều một ḿnh qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đă mềm
Gọi buồn cho ḿnh nhớ tên

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho ḿnh c̣n nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu
Ngày nào ḿnh c̣n có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau

Chiều một ḿnh qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên
Để bụi đường cay ḷng mắt
Chiều một ḿnh qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm

Chiều một ḿnh qua phố
Nghe ḍng nước vẫn vây quanh
Bước chân nghe quen cũng buồn
Lạy đời xin c̣n tuổi xanh
C̣n một ḿnh trên phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không c̣n nắng mềm
Ngoài kia ai c̣n biết tên


Nguồn :

http://www.youtube.com/watch?v=efgu_KPSvK0

 

 

trang phạm ngọc lân

nhạc

art2all.net