PHẠM NGỌC LÂN

 

 

Con đường cái quan

 

Phần thứ nhất, miền Bắc
 


 

Nhạc và lời của Phạm Duy

Nuôi từ 1954 tại Paris, hoàn thành tại Sài G̣n mùa xuân 1960
Hoà âm 4 bè và nhạc đệm : phỏng theo bản hoà âm của Nghiêm Phú Phi

- Quản Mỹ Lan (Toulouse) giới thiệu theo bản viết của Phạm Duy
- Phan Thanh Hằng (San Francisco) hát phần Soprano và Alto
- Phạm Ngọc Lân (Toulouse) tây ban cầm và hát phần Ténor và Basse
- Phạm Bạch Yến (Đà Lạt) chọn h́nh và thực hiện slideshow

Trường ca Con Đường Cái Quan gồm có ba phần:

Phần thứ nhất : Từ Miền Bắc, mang tính chất hào hùng của miền quê cha đất tổ


Phần thứ hai : Qua Miền Trung, với t́nh thương yêu chan chứa niềm xót xa


Phần thứ ba: Vào Miền Nam, tỏ sự vui mừng của con người cả thắng thiên nhiên để hoàn thành nước Việt.

Phần Thứ Nhất - TỪ MIỀN BẮC

1. ANH ĐI TRÊN ĐƯỜNG CÁI QUAN

Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại
Dừng chân đứng lại
Cho em đây than đôi lời
Đi đâu vội mấy anh ơi...


2. TÔI ĐI TỪ ẢI NAM QUAN

Tôi đi từ ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ
Chia đôi một họ trăm con đă lên đường
Năm mươi người ngược núi rừng
Đă dựng ṿng biên ải
Năm mươi người trẩy theo sông tới khơi chừng
Tôi theo người vượt quan san
Ơi ơi người ơi Ơi ơi người ơi
Vẽ lối ṃn ǵn giữ quê hương ngăn đường giặc Hán
Tôi chưa về Ải Chi Lăng
Ơi người ơi Ơi người ơi
Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đầu nguồn


3. ĐỒNG ĐĂNG CÓ PHỐ KỲ LỪA

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị đứng chờ đợi ai
Và khuyên người chẳng tái hồi
Cho ngàn năm được sống đời vọng phu...

4. NGƯỜI VỀ MIỀN XUÔI

Người về miền xuôi đem theo t́nh người miền núi
Nhà sàn lả lơi đứng bên đường hoang vắng soi
Đưa chân anh qua đồi
Cơm lam đem theo người
Lên cao anh ôm trời
Để ḍng suối lẻ loi...

Đường về ruộng dưới ngát hương củi rừng gạo núi
Vượt tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười

Đường về miền xuôi biết bao đ̣ bao quán mới
Đường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai
Rồi một ngày mai có qua nhịp cầu tả tơi
Nh́n bọt bèo trôi nhớ chăng màu tóc xanh ngời...

Đường ngược đường xuôi
Nhớ nhau v́ chuyện đầu môi
Tạm biệt một nơi
Thấy nhau ở cuối chân trời...

 


 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net