Phạm Ngọc Ln

 

 

EM HY NGỦ ĐI

Nhạc v lời của Trịnh Cng Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Ln đn v ht.

 EM HY NGỦ ĐI

1. Rừng đ chy v rừng đ ho... Em hy ngủ đi
Rừng đ kh v rừng đ tn... Em hy ngủ đi


Ngủ đi em đi mi lửa chy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ng ngọc
Ngủ đi em tc gi thi bay

Đời đ khp v ngy đ tắt... Em hy ngủ đi
Đời mi đm v ngy mi buồn... Em hy ngủ đi

2. Đồi đứng ngng v đồi thắp nắng... Em hy ngủ đi
Mặt đất im mặt trời ci nhn... Em hy ngủ đi

Ngủ đi em đi vai lụa mt
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru m

Người đ đến v người đ vắng... Em hy ngủ đi
Ngoi phố kia loi người đ về... Em hy ngủ đi...
Em hy ngủ đi... Em hy ngủ đi...

 

 

phạm ngọc ln

nhạc

art2all.net