Phạm Ngọc Lân

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe và tải nhạc về:

 

GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

 

Nhạc và lời của Phạm Duy ( 1921 - 2013 )
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 


 

Trong tập nhạc do chính Phạm Duy soạn và xuất bản ở Paris năm 1989, ông ghi năm sáng tác bài Giết Người Trong Mộng là 1970. Một ca khúc được ưa thích ngay từ khi ra đời, đến bây giờ vẫn được ưa thích.

Giết người trong mộng

Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên... kiếp phũ phàng

Giết người đi ! Giết người đi !
Giết người trong mộng đă bội thề
Giết người đi ! Giết người đi !
Giết người quên t́nh nghĩa phu thê
Giết người đi ! Giết người đi !
Giết người trong mộng đă đi về
Giết người đi ! Giết người đi !
Giết người như loài bướm đong đưa
Giết người đi ! Giết người đi !
Giết người mơ ! Giết t́nh thơ !
Giết người trong mộng mơ...

Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên... kiếp phũ phàng.

Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
Sao người trong mộng vẫn hiện về ?
Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
Sao ḿnh trong mộng vẫn say mê ?
Ơi người đi ! Ơi người đi !
Sao t́nh trong mộng đă ê chề ?
Ơi người đi ! Ơi người đi !
Sao ḿnh trong mộng vẫn ngu si ?
Ơi người ơi ! Ơi người ơi !
Thôi đành thôi ! Thôi đành thôi !
Giết người trong mộng mơ

Làm sao giữ được người trong mộng
Để được t́nh yêu… dẫu bẽ bàng

Giết người trong mộng
Hay giữ người trong mộng
Giết người trong mộng
Hay giữ người mộng mơ…

 

 

 

trang phạm ngọc lân

nhạc

art2all.net