PHẠM NGỌC LÂN

 

Để tải nhạc về, xin nhấn vào đây

 

La Paloma
 

Nhạc và lời của Sebastian Yradier (1809-1865)
Silvio Ranieri (1882-1956) soạn cho tây ban cầm

Phạm Ngọc Lân độc tấu tây ban cầm

 

 

Yradier là một nhạc sĩ sáng tác người Basque, một vùng thuộc Tây Ban Nha. Ông sáng tác bài La Paloma (Chim bồ câu) năm 1863 sau khi đi chơi Cuba về, viết theo điệu Habanera xuất xứ từ Cuba.


Qua một thế kỷ rưỡi, bài này vẫn c̣n thịnh hành, và là một trong những bài được thu thanh nhiều nhất thế giới.

Nhiều nhạc sĩ tây ban cầm đă chuyển soạn cho cây đàn này, kể cả Tarrega từ thế kỷ 19. Phiên bản chơi ở đây là của Ranieri, một nhạc sĩ người Ư.

 

 

 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net