Phạm Ngọc Ln

 

Xin nhấn vo tựa đề để tải nhạc về

 

Ma Thu Chết

 

Nhạc v lời của Phạm Duy (1921-2013).
Phạm Ngọc Ln đn v ht
.

 


Ca khc Ma Thu Chết sng tc năm 1970, Phạm Duy dựa theo bi thơ rất ngắn tiếng Php của văn ho Apollinaire viết năm 1913 c tựa đề: LAdieu (Gi biệt):

LAdieu
Jai cueilli ce brin de bruyre
Lautomne est morte souviens-ten
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyre
Et souviens-toi que je tattends

Tạm dịch:
Gi biệt
Anh đ hi cọng thạch thảo ny
Ma thu đ chết em nhớ cho
Chng ta sẽ khng cn nhn thấy nhau trn ci đời ny nữa
Mi thời gian, cọng thạch thảo
V em nhớ cho l anh vẫn chờ em
(Bruyre l một loại cy hoang d khng c ở Việt Nam, dịch ra thạch thảo l cch dịch của một nh thơ no đ)


 

 

 

 

Ma thu chết

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho, ma Thu đ chết rồi
Ma Thu đ chết, em nhớ cho
Ma Thu đ chết, em nhớ cho
Ma Thu đ chết, đ chết rồi
Em nhớ cho, Em nhớ cho
Đi chng ta sẽ chẳng cn nhn nhau nữa
Trn ci đời ny, trn ci đời ny
Từ nay mi mi khng thấy nhau
Từ nay mi mi khng thấy nhau
Từ nay mi mi... khng thấy nhau

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho, ma Thu đ chết rồi
i ngt hương thời gian mi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ.... Vẫn chờ... đợi em !

 

 

 

art2all.net