Phạm Ngọc Ln

 

Xin bấm vo tựa đề để nghe v tải nhạc về:

NGỒI ĐẾM NHỮNG CHIẾC L PHONG

KHNG BAO GIỜ CHẾT

 

Nhạc v lời Phạm Ngọc Ln

Tc giả trnh by

PPS do Bạch Yến thực hiện

   

 

Một chiếc l phong vng, hai chiếc l phong đỏ, ba, bốn... mười chiếc l phong! Ma thu ở miền Viễn Ty Hoa Kỳ, ma thu đến muộn, những chiếc l phong vng, cam, ta, đỏ... được nhặt về trưng by lm đẹp cho cuộc sống. Những chiếc l tưởng như đ chết, nhưng vẫn trang điểm cho ma thu rực rỡ. Ma thu no c chết bao giờ! Sng tc năm 2000.

 

 

Một chiếc l phong vng

Hai chiếc l phong đỏ

Cả cnh rừng bỗng bừng ln,

bỗng bừng ln,

bỗng bừng ln rực lửa...

Ma thu no c chết bao giờ

Em nhớ cho ma thu no c chết bao giờ...

 

Ba chiếc l phong đỏ

Bốn chiếc l phong vng

Những chiếc l t điểm giang san

Những chiếc l t điểm đời ta

Ma thu cuộc đời vẫn rực sng...

vẫn rực sng...

 

Năm chiếc l phong vng

Su chiếc l, bảy , tm, chn, mười chiếc l phong

Vng, cam, ta, đỏ

Những chiếc l khoe thắm, khoe đẹp, từ mun thuở

Nhưng c đẹp bằng...

nhưng c đẹp bằng...

mối tnh... em cho anh...

 

 

 

 

art2all.net