PHẠM NGỌC LÂN

 

Canon in D

 

Tác giả - Compositeur : Johann Pachelbel (1653-1706)
Tŕnh tấu - Interprète : Phạm Ngọc Lân

 


 

Johann Pachelbel (1653-1706) là một nhạc sĩ người Đức thời kỳ baroque (tiêu biểu cho thời kỳ này là các nhạc sĩ Bach, Haendel, Vivaldi, v.v.), cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18, trước thời kỳ cổ điển (nửa sau thế kỷ 18) và thời kỳ lăng mạn (thế kỷ 19).

Ông sáng tác khá nhiều, nhưng chỉ có ít bài c̣n tồn tại đến ngày nay. Riêng bài Canon cung Ré trưởng mới được phát giác năm 1919 và trở thành một tác phẩm rất phổ biến của nhạc cổ điển tây phương.

Canon là thể loại viết cho nhiều nhạc cụ chơi giống nhau, nhưng so le với nhau để tạo nên hợp âm, gọi nôm na là « nhạc đuổi ». Bài Canon cung Ré trưởng (Canon in D) được viết cho 3 đàn violon đuổi nhau, và 1 nhạc cụ phụ trách phần « basso continuo » đệm cho 3 đàn kia. Một phiên bản điển h́nh của bản Canon nguyên thủy rất được nghe trên YouTube :


https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80

Bản nhạc Canon này đă được chuyển cho nhiều nhạc cụ, trong đó có tây ban cầm. Phiên bản chơi ở đây soạn cho 4 cây đàn, 3 cây đầu đuổi nhau, cây thứ tư chơi hợp âm đệm suốt bản nhạc, lặp đi lặp lại chuỗi hợp âm D, A, Bm, F#m, G, D, Em7/G, A7.

Có nhiều bản soạn để độc tấu tây ban cầm, nghe cũng rất du dương, nhưng không c̣n tính chất “Canon –nhạc đuổi” nữa v́ chỉ có một nhạc cụ độc tấu. 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net