Phạm Ngọc Lân

 

 

RỒI MỘT NGÀY

Nhạc và lời của Hoàng Thi Thơ (1929-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 

 

Hoàng Thi Thơ sinh năm 1929 tại Quảng Trị. Ông tham gia kháng chiến trong đoàn văn nghệ và báo chí ở Vinh. Sau khi đậu tú tài, và đang học trường dự bị đại học ở Thanh Hóa, ông bị Pháp bắt năm 1952, và được trả tự do năm 1954.

Từ đó, ông theo nghiệp âm nhạc ở Sài G̣n và là một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước 1975. Ông có trên 500 ca khúc, t́nh ca, dân ca, nhạc quê hương, và cả trường ca và nhạc kịch. Ông là người điều khiển đoàn văn nghệ ca múa nhạc kịch nhà hàng Maxim Sài G̣n, và cũng là trưởng đoàn văn nghệ sĩ miền Nam đi tŕnh diễn các nước trên thế giới.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đoàn của ông đang lưu diễn tại Nhật, ông qua định cư tại Hoa Kỳ và mất tại California năm 2001.

Bài Rồi Một Ngày sáng tác năm 1970, cùng thời với bài Một Lần Cuối nổi tiếng ngay khi mới ra đời.


Rồi Một Ngày

Rồi một ngày, anh quen em
Rồi một ngày, kêu quen tên
Rồi một ngày, không sao quên
Rồi một ngày, si mê thêm
Rồi một ngày... Rồi một ngày
Rồi một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết... Rồi một ngày phải đến...
Ta yêu nhau !

Rồi một ngày, không bao lâu
Rồi một ngày, không xa đâu
Rồi một ngày, nghe xanh xao
Rồi một ngày, nghe thương đau
Rồi một ngày... Rồi một ngày
Rồi một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết... Rồi một ngày nào đó...
Ta xa nhau !

Ta biết thế, v́ t́nh yêu vẫn thế
Ta không tin, ta cứ hỏi ḷng ta
Ta biết thế, v́ trần gian vẫn thế
Ta không tin, Ta cứ hỏi trời già
Khi yêu đương, khi yêu đương
Khi yêu đương, t́nh là đoạn trường
Cơn đau thương, nước mắt buồn
Ta biết rồi, nhưng..... ta yêu nhau!
Ta biết rồi, nhưng..... ta yêu nhau!

Dù một ngày, ta thương nhau
Rồi một ngày, nghe xanh xao
Rồi một ngày, nghe thương đau
Rồi một ngày, ta xa nhau
Dù một ngày... Dù một ngày
Dù một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết rồi!
Nhưng ta yêu nhau! 

phạm ngọc lân

nhạc

art2all.net