PHẠM NGỌC LÂN

Sao em nỡ vội lấy chồng

Nhạc và lời Trần Tiến 1990
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Bài hát này được nhiều nơi gọi là bài "Lá Diêu Bông", v́ cuối bài, tác giả Trần Tiến có viết một câu gần giống bài thơ của Hoàng Cầm. "Em đố ai t́m được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng". Câu của Hoàng Cầm là "Đưá nào t́m được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng". Theo tác giả tâm sự, bài này không cố ư phổ nhạc bài thơ nổi tiếng này của Hoàng Cầm, mà chỉ mượn một ư của bài thơ đó thôi. Tên chính thức của bài hát do Trần Tiến đặt ra là "Sao em nỡ vội lấy chồng". Năm 1990, bài hát được giải thưởng về đề tài "Dân số - Kế hoạch hoá gia đ́nh".


Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến ḷng tôi xốn xang
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê ṃn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em

Bướm vàng đă đậu trái mù u rồi
Lấy chồng sớm làm ǵ để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa rồi c̣n đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu ṣng vui bên anh
Ru em thời con gái kiêu sa

em đố ai t́m được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng

Ru em thời thiếu nữ xa rồi ḿnh tôi lang thang muôn nơi
Đi t́m lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên

thương em tôi t́m được lá diêu bông
Sao em nỡ vội lấy chồng

Diêu bông hỡi diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng
Diêu bông hỡi diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng

 

_______________________

 

 

Nguồn : http://my.opera.com/phamngoclanguitar/blog/saoemnovoilaychong

 


 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net