Phạm Ngọc Lân

 

Để nghe nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được nhạc, xin bấm ở đây:

Sarabande

 

Nhạc G.F.Haendel (1685-1752)
Phạm Ngọc Lân độc tấu ghi-ta

 Georg Friedrich Haendel là một nhạc sĩ người Đức, sau qua sinh sống bên Anh và có quốc tịch Anh. Cùng với J.S. Bach, ông là một nhạc sĩ tiêu biểu cho thời kỳ baroque, đầu thế kỷ 18.

Bài Sarabande được Haendel soạn cho clavier (keyboard), loại nhạc cụ tiền thân của piano sau này. Bài này được chuyển soạn cho rất nhiều nhạc cụ khác nhau, kể cả giàn nhạc thính pḥng. Phim Barry Lindon của Stanley Kubrick cũng dùng bài Sarabande làm nhạc chủ đề, với một phiên bản soạn cho violoncelle (cello) và giàn nhạc. Đại chúng biết nhiều bài Sarabande cũng nhờ cuốn phim này.

Riêng ghi-ta cũng đă có nhiều nhạc sĩ chuyển soạn. Phiên bản chơi ở đây là của nhạc sĩ Pháp Louis Davalle chuyển soạn cho ghi-ta, có sửa đổi bởi René Bartoli, một người thầy của Phạm Ngọc Lân.

_____________

 

Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=sYVPcWlL1xo

 

Nghe sound track Sarabande trong phim Barry Lindon:

http://www.youtube.com/watch?v=91sfrw106xs&feature=related


 

 

trang phạm ngọc lân

nhạc

art2all.net