PHẠM NGỌC LÂN

 

Capricho Arabe  (Tarrega)

 

 

Tác giả - Compositeur : Francisco Tarrega (1852-1909)
Tŕnh tấu - Interprète : Phạm Ngọc Lân

 


 

Francisco Tarrega (1852-1909) là một nhạc sĩ sáng tác và tŕnh tấu ghi-ta cuối thế kỷ 19, người Tây ban nha, tiêu biểu cho thể loại nhạc lăng mạn của thời kỳ này. Ông để lại rất nhiều bài độc tấu nổi tiếng, được yêu thích cho đến ngày nay.

Bài Capricho Arabe được ông sáng tác khoảng năm 1900. Nước Tây Ban Nha ảnh hưởng lâu dài của văn hoá Ả-rập, bài này có thể xem như một sáng tác nhắc đến ảnh hường này. Tựa đề bài hát có thêm phụ đề “Serenata”, dạ khúc, nói lên tính chất lăng mạn êm dịu của tác phẩm.

 


 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net