PHẠM NGỌC LÂN

 

Ṭng quân

 
Thơ Hữu Loan (1916-2010), 1947
Nhạc Phạm Ngọc Lân, 2010
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 


 

 

Bài thơ này của Hữu Loan được một người bạn của ông từ thời kháng chiến, nhà thơ Dương Tường, nhớ và ghi lại, phổ biến sau khi Hữu Loan qua đời tháng 3-2010.

Ṭng quân

Nếu anh ra đi
Mẹ già anh khóc
Trai thời loạn ly
Thương con khó nhọc

Nếu anh ra đi
Người vị hôn thê (1)
Những giọt nước mắt
Đọng trên hàng mi

Nhưng
Nếu anh không đi
Mẹ già anh khóc
Trai thời loạn ly
Mà con không đi

Mẹ thà thương con tóc trắng
Ngày mai cờ về chiến thắng
Mà con không về

Mẹ thà như lá rụng chiều quê
Đến khi con về
Cỏ vàng nấm đất

Nhưng khi nước mất
V́ vị hôn thê
Mà con không đi

Nếu anh không đi
Người vị hôn thê
Mặt nghiêng tay che
Đêm thương lời thề
Thà đợi người đi
Già trên lời thề

Nhưng khi nước mất
Mà anh không đi...
 

---
(1)"vị hôn thê" theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh là "vợ chưa cưới".
Hiện nay, chữ "hôn thê" được dùng thay cho "vị hôn thê".

 


 

trang phạm ngọc lân

nhạc

chân trần

art2all.net