Phạm Ngọc Ln

 

 

TRẤN THỦ LƯU ĐỒN

Nhạc của Phạm Duy
Phạm Ngọc Ln đn v ht

 


Bi ht ny được Hong Thư (1921- 1999), một nghệ sĩ ngm thơ v ht, cũng l nghệ sĩ ma, bạn thiếu thời của Phạm Duy, ht đầu tin theo phin bản nguyn thủy của Phạm Duy. Sau đ ban nhạc AVT ht một phin bản được nhiều người biết đến hơn, với nhiều thm thắt cho hợp với cch trnh by của ban AVT.

Trấn Thủ Lưu Đồn l một bi thơ phổ biến trong dn gian, khng r tc giả l ai. Một phin bản lưu truyền như thế ny:


Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngy th canh điếm, tối dồn việc quan
Chm tre đẵn gỗ trn ngn
Hữu thn, hữu khổ phn nn cng ai
Miệng ăn măng trc, măng mai
Những giang cng nứa lấy ai bạn cng
Nước giếng trong con c n vẫy vng.

 

______________

 


Trấn Thủ Lưu Đồn

ất ngi đy thanh lịch... ất c hữu tnh...

C đường v sảnh (ơ) tới dinh... Quan lưu đồn

Ba năm bc cn đương trấn thủ, tnh dẫu ci m tnh ơi... ới ơi ới...
Trấn thủ lưu đồn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
Trấn thủ lưu đồn ngy thời canh điếm, sớm tối dồn việc quan
Anh chm cnh tre cn như ngả gỗ, tnh dẫu m tnh ơi... ới ơi ới...
Ngả gỗ trn ngn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)

Ngả gỗ trn ngn than thn rằng khổ, biết phn nn cng ai
Anh hỡi phn nn những trc cng mai
C ci cy măng nứa, c ci cy ng đồng

Xt xt xa cn như muối đổ, tnh dẫu m tnh ơi... ới ơi ới...
Muối đổ trong lng (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
Muối đổ trong lng đồ ăn kham khổ, biết lấy g lm ngon
Ka mi khoe cn như mi đẹp, tnh dẫu m tnh ơi... ới ơi ới...
Mi đẹp mi dn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)

Mi đẹp mi dn so ci bề nhan sắc, mi hy... hy cn km xa
Ka mi khn cn như cũng thể, tnh dẫu m tnh ơi... ới ơi ới...
Cũng thể đn b (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
Cũng thể đn b

m choa c vụng m choa c dại choa cũng... cũng l đn ng
Th anh muốn cho cn như đ vợ, tnh dẫu m tnh ơi... ới ơi ới...
vợ đy chồng (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)

vợ đy chồng đ bế con gi để ti... ti bồng con trai
Ka chồng xinh cn như vợ đẹp, tnh dẫu m tnh ơi... ới ơi ới...
Vợ đẹp... vợ đẹp... nhất ở... trn đời (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)

 

 

 

phạm ngọc ln

nhạc

art2all.net