Nguyễn Văn Thơ

 

DNG SNG TRĂNG MỘNG MƠ


Thơ: Quch Như Nguyệt

 Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Ha m: Phan Thanh Hng
Ca sĩ: Hải Yến

 

 


 

art2all.net