h o n g x u n s ơ n

 

 

CŨNG L MNH

 
nằm thảo luận với t dương
v sao mắt đẹp
lại buồn thiết tha
khng đi chơi với hồng h
v nắng v gi
v ta
cuống
cuồng

buổi chiều ni
tc gi sương
người bạn bảo: sướng
gc thương tuổi gi*
nằm đi co với
t t

ừ th chậm [lụt]
v
[ra] >>
cũng mnh


h o n g x u n s ơ n
12 juillet 2021


*Đỗ Hồng Ngọc

 

 

art2all.net