h o n g x u n s ơ n

 

 
THỂ DỤC MẮT BUỔI SNG

Xoa nhẹ hai tay ấp ln mắt
cht ấm hơi lan nhiệt ngi ngi
buổi sng nắng la con mắt nắng
hiện mnh ra trong con mắt vui

Ừ nhỉ. đừng buồn. buồn v tận
cứ vui ừ nhỉ vui bất ngờ
chim ku. nước nhảy đa rc rch
đnh thức an thường. đnh thức thơ

Tại sao khng giữ niềm thanh mộc
ci răng vừa mới rớt hm qua
tuổi đến tuổi đi ai m biết
cứ thế. hong phơi cht đậm gi


h o n g x u n s ơ n
9 mai 2021
 

 

art2all.net